– Anbudsregimer fører til utrygghet

– Krisen i luftambulansetjenesten er et kroneksempel på at anbudsregimer fører til utrygghet i befolkningen, og i tillegg er det distriktskrenkende. Folks trygghet må settes…

6. juni 2018

Runar Nørstad

– Krisen i luftambulansetjenesten er et kroneksempel på at anbudsregimer fører til utrygghet i befolkningen, og i tillegg er det distriktskrenkende. Folks trygghet må settes først, sier forbundsleder Anne Finborud.

 

Etter at Babcock vant anbudet for luftambulansetjenesten i Norge, har tjenesten vært offer for flere kriser. Blant annet har piloter sluttet, eller de har ikke vært i stand til å fly.

Onsdag 7. juni skal Stortinget behandle et forslag fra partiet Rødt, som har foreslått å annullere avtalen med Babcock og forlenge avtalen med Lufttransport. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har sagt de støtter forslaget, mens Kristelig Folkeparti er på vippen.

 

– Uholdbar situasjon

Skolenes landsforbund stiller seg bak denne uttalelsen fra Norsk Flygerforbund:

«Beredskapen og situasjonen i luftambulansetjenesten er ustabil, og liv og helse settes på spill. Hovedårsaken til dette er at nasjonale helsemyndigheter i anbudsprosessen unnlot å sikre at nøkkelpersonell, som ambulanseflygere og teknikere, kan fortsette i jobbene sine ved operatørskifte.»

– Anbudsregimet fører til utrygghet i befolkningen. Det svekker politikernes evne og mulighet til å styre. Og denne ambulansesaken virker i særdeleshet distrikskrenkende, sier forbundsleder Anne Finborud.

 

Etterlyser konkrete tiltak

Norsk Flygerforbund skriver videre i uttalelsen:

«Helsemyndighetene har gjennomført en anbudsprosess som går utover befolkningens trygghet. Sterke advarsler om at luftambulansetjenesten måtte sikres ved å overføre erfaring og kompetanse ved eventuelt operatørbytte ble ignorert. Helsemyndighetene har så langt vist manglende evne til å få kontroll over den alvorlige situasjonen, og har ikke satt inn noen konkrete tiltak som løser hovedårsaken til krisen, nemlig personellflukten.  

Når ansvarlige helsemyndigheter ikke kan garantere for liv og helse, må Stortinget gripe inn og løse situasjonen. Folks trygghet må settes først. Vi anmoder derfor sterkt Stortinget om å sørge for at regjeringen iverksetter konkrete tiltak som umiddelbart sikrer at nøkkelpersonell kan fortsette i ambulanseflytjenesten, og dermed sikrer varige løsninger som gir trygghet for pasientene.»

Skolenes landsforbund på Facebook!