Advarte mot fritt skolevalg og privatisering

1. nestleder Terje Moen snakket varmt om viktigheten av å ivareta fellesskolen, og advarte samtidig mot fritt skolevalg og privatisering i sin appell til Kommunalkonferansen.

12. juni 2019

Runar Nørstad

Nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund på talerstolen på Kommunalkonferansen på Gardermoen. (Foto: SL)

Kommunalkonferansen 2019, på Gardermoen onsdag og torsdag, skal gi både faglig ballast og konkrete verktøy for å lykkes i valgkampen. Mer enn 300 tillitsvalgte, medlemmer og ansatte i forbundene i LO Kommune er samlet til et spennende verksted med politikk, debatt, erfarings- og kunnskapsutveksling, kunst og kultur.

Hovedtemaene for årets konferanse er naturligvis relatert til kommune- og fylkestingsvalget i september samt tillitsvalgtåret.

Arbeidslivets gull

Styreleder i LO Kommune, Mette Nord, beskrev de tillitsvalgte som arbeidslivets gull i sin åpningstale.

– Valgkampen er i full gang allerede flere steder. Når vi kommer hjem herfra, er håpet vårt at dere er topp motiverte, kjempeentusiastiske og at dere gleder dere til å gå ut og snakke politikk og om valg med alle de dere møter.

– Kommunalkonferansen har denne gang fått navnet «Tillitsvalget», fordi folk flest er opptatt av tillit – men også av trygghet. Og de to tingene hører veldig godt sammen. Dere som tillitsvalgte er avgjørende for at tillit og trygghet er til stede i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Folk vil ha tillit til politikken og politikere. Folk vil føle trygghet i en urolig verden, sa Mette Nord.

Mindre privatisering

Forbundene i LO Kommune slapp til med hver sin appell. 1. nestleder Terje Moen la vekt på å bevare fellesskolen i sin hilsen til Kommunal 19.

– 9. september skal vi igjen velge hvilke politikere som skal representere oss. Det betyr at man også velger hvilken politisk retning lokaldemokratiet tar. Det er stor sannsynlighet for at vi som sitter i denne salen ønsker en retning som er basert på mindre privatisering. For å få til det, må vi selge inn budskapet om hva konsekvensene blir, ikke bare for deg selv, men også for dine naboer, dine unger, de eldre, de som skal utføre jobbene. Fellesskolen er en viktig del av vårt samfunn, og vi ønsker ikke en svekkelse av den norske modellen som gjennom flere tiår har gitt oss en rettferdig fordeling, effektivitet og likestilling.

Terje Moen understreket i sin appell at Skolenes landsforbund protesterer hver gang det søkes om å åpne en privat skole i en kommune eller i fylkeskommunen.

– Vi ønsker ikke en markedskultur med fokus på konkurranse om elever og skolevalg som fører til mer segregering. En elevplass i privat skole betyr en elevplass mindre i den offentlige skolen. Når en elevplass koster om lag 90.000 kroner, skal det ikke så mange bortfall av elever til før det går utover bevilgningene til den offentlige skolen, fortsatte nestlederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund på talerstolen på Kommunalkonferansen på Gardermoen. (Foto: SL)

­– Kun for å tjene penger

Terje Moen dro fram personlige erfaringer for å advare mot fritt skolevalg.

– Da jeg startet som lærer i Sør-Trøndelag fylkeskommune var det fritt skolevalg. Det medførte at elever fra distriktet søkte seg til skoler i Trondheim og presset ut elever med et svakere karaktersnitt. Disse elevene måtte ta den skoleplassen som ble tilbudt dem i distriktene. Tilførselen av mange elever med svakt karaktersnitt og stor mistrivsel førte i mange tilfeller til at nivået i klassen ble dårligere. Disse skolene fikk fort stempel som dårlige skoler. Ungdommer som naturlig sognet til disse skolene ville jo ikke være bekjent av å gå på en taperskole, så de søkte seg inn til byen for å gå på en god skole. Dette ble en jo en evig runddans. Mange av elevene som ble presset ut i distriktene avbrøt skolegangen flere ganger og ble gående uten mål og retning i flere år.

Terje Moen sa videre at de som ønsker å starte private skoler ikke gjør dette av ideologi.

– Nei, dette gjøres kun for å tjene penger. Så det er ingen tvil om at det har betydning hva vi stemmer ved valget til høsten. Vi må få stoppet privatiseringsiveren som rir landet som en mare.

Programmet på Kommunalkonferansen er for øvrig skreddersydd for å bygge opp under Tillitsvalget. Temaer som går igjen på konferansen er demokrati og fagbevegelse, kollektivitet og individet, systemkritikk og ytringsfrihet, politisk påvirkning for tillitsvalgte og klima som valgkampsak.