Tilbakefører penger til Westerdals

Privatskoleeieren Anthon B Nilsen Skoledrift sletter gjeld og tilbakefører til sammen 105 millioner kroner til Westerdals Oslo ACT. Samtidig avviser eierne at det er…

9. november 2015

Runar Nørstad

Den kreative privatskolen Westerdals er en av skolene som eies av brødrene Løvenskiold. (Foto: SL)

Privatskoleeieren Anthon B Nilsen Skoledrift sletter gjeld og tilbakefører til sammen 105 millioner kroner til Westerdals Oslo ACT. Samtidig avviser eierne at det er utbetalt ulovlig utbytte.