Viktig frist: 14. juni 2019

Fylkeslag og lokallag kan søke forbundskontoret om midler til å arrangere kurs/konferanser/aktiviteter skoleåret 2019/20. Fristen for å søke om kursmidler er fredag 14. juni…

3. juni 2019

Runar Nørstad

20181105_Strømstad_SL

Fylkeslag og lokallag kan søke forbundskontoret om midler til å arrangere kurs/konferanser/aktiviteter skoleåret 2019/20.

Fristen for å søke om kursmidler er fredag 14. juni 2019.

Denne gangen er det viktig at søknadene kommer inn for aktiviteter gjennom HELE skoleåret, ifølge 2. nestleder Chris Gøran Holstad.

– Dette gjelder også for fylkeslagene som er i en sammenslåingsprosess. Disse fylkeslagene skal planlegge aktiviteter som selvstendige fylkeslag gjennom skoleåret.

Planlagte aktiviteter som eventuelt sammenfaller etter en sammenslåing, vil bli «korrigert» fra sentralt hold når det nye fylkeslaget er en formalitet.

– Det vil uansett være slik som tidligere, at støtte gis etterskuddsvis etter at forbundet har fått tilsendt kursrapport og navneliste, presiserer Chris Gøran Holstad.

Søknadsskjema finner du på hjemmesiden til Skolenes landsforbund.

Du kan også laste ned søknadsskjema ved å klikke her (PDF)

Spørsmål? Kontakt 2. nestleder Chris Gøran Holstad, mobil: 478 61 254

Søknadene sendes: Chris Gøran Holstad, cgh@skolenes.no

Skolenes landsforbund på Facebook!