Fylkeslag og foreninger/klubber kan søke forbundskontoret om midler til å arrangere kurs, konferanser og/eller andre aktiviteter skoleåret 2020/21. Fristen for å søke er utvidet til 15. oktober.

Bildetekst: Har ditt fylkeslag eller din forening utgifter i forbindelse med et kurs eller en konferanse? Da kan du/dere søke om tilskudd. (Foto: SL/Illustrasjon)

Fristen for å søke kursmidler var i utgangspunktet satt til 15. juni, men er nå utsatt på grunn av den ekstraordinære situasjonen landet og Skole-Norge er inne i.

Chris Gøran Holstad, andre nestleder i Skolenes landsforbund, opplyser at fylkeslagene allerede har fått dispensasjon for å avvike vedtektene om tidspunktet for å avholde sine representantskapsmøter.

– Da er det også rimelig at vi også gir fylkeslagene litt lengre tid til å søke om kursmidler. Vi håper at dette fører til at enda flere søker om kursmidler, og at dette inspirerer flere til å arrangere mange gode lokale kurs, sier Holstad.

Husk at foreninger og klubber må søke om kursmidler gjennom sitt fylkeslag, slik at fylkeslaget får en oversikt over hvilke aktiviteter som planlegges gjennom hele skoleåret.

FAKTA: Dette bør du vite om kursmidler

 • Tilskuddet skal brukes i opplærings- og utviklingstiltak i organisasjons- og tillitsvalgtarbeid i det kommunale tariffområdet
 • Tilskuddet er en støtte til eller gjennomføring av tillitsvalgtopplæring/tillitsvalgtarbeid
 • Eksempler på formål som det gis tilskudd til:
  • Kursadministrasjon
  • Utgifter til kursmateriell
  • Utgifter til leie av lokaler/hotellutgifter
  • Honorar for eksterne forelesere (ikke fra eget forbund)
  • Reiseutgifter for deltakere og forelesere (statens reiseregulativ)
  • Øvrige spesifiserte utgifter
 • Få fylkeslag/foreninger/klubber holder fristen for kurssøknader. Søkerne kjenner lite eller ingenting til retningslinjene for å søke. Det er i tillegg store variasjoner i aktivitet mellom fylkeslagene – noen fylker søker ikke; mens andre søker om mange kurs

Søknadsskjema finner du på hjemmesiden til Skolenes landsforbund.

Du kan også laste ned søknadsskjema ved å klikke her (PDF)

Spørsmål? Kontakt andre nestleder Chris Gøran Holstad, mobil: 478 61 254

Søknaden sendes: Chris Gøran Holstad, cgh@skolenes.no

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email