Skolenes landsforbund Nordland har uttalt seg om mobilbruk i skolen på oppfordring fra forbundskontoret. 

Det er innført totalt mobilforbud i fransk skole. Det viser seg at forbud, slik det er vedtatt i Frankrike, ikke egentlig er generelt forbud, men et forbud mot bruk som ikke er autorisert av lærer.

I dag skal alle grunnskoler og videregående skoler ha et ordensreglement hvor de kan regulere mobilbruken både i klasserommet og i friminuttene. Samtidig som rektorer på den enkelte skole kan si sitt, kan kommunen og fylkeskommunen fastsette felles ordensreglement for alle sine skoler. På tross av muligheten for å begrense mobiltastingen, sliter mange lærere og elever med uønsket bruk.

Er det på tide med totalt mobilforbud i norsk skole? Har skolene og lærerne det lovverket de trenger for å stanse unødvendig mobilbruk?

Skolenes landsforbund Nordland har i fylkestyremøte drøftet mobilbruk i skolen. Temaet vil bli drøftet videre på landsstyremøtet i månedskiftet oktober/november. Målsettingen er en nasjonal uttalelse som hele SL kan stille seg bak.  

Print Friendly, PDF & Email