Forslaget til hovedtariffavtale i staten er til uravstemning. Forbundets yrkesaktive medlemmer har fått invitasjon til å delta i avstemningen via SMS/e-post.

BILDETEKST: Det fremforhandlede forslaget til ny hovedtariffavtale for staten er sendt