Skolenes landsforbund inviterer tillitsvalgte på kurs i Oslo 4.- til 6. september. Påmeldingsfrist: 30. august.

Kurset «Videregående skolering for tillitsvalgte (Trinn 2)» er for deg som enten har deltatt på «Grunnskoleringen for tillitsvalgte (Trinn 1)» eller har vært tillitsvalgt en stund, og som har behov for å få økt kunnskap i hvordan lover, avtaleverk og forskrifter kan brukes i vervet.

Kurset strekker seg over tre dager: Onsdag 4.- til fredag 6. september 2019.

Det vil bli lagt opp til en del gruppearbeid, der deltakerne skal øve på å løse aktuelle saker, med mulighet for å diskutere og dele aktuelle utfordringer fra egen arbeidsplass.

Emner på «Videregående skolering for tillitsvalgte (Trinn 2)»:

  • Personalsaker
  • Tjenestevei for å få løftet saker opp til neste nivå
  • Protokoll/referat
  • Forhandlingsteknikk
  • Lokale forhandlinger
  • Lov- og avtaleverket (f.eks.: AML, HTA, HA og Særavtaler)

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hovedtariffavtalen har en sentral plass på kurset for tillitsvalgte. (Foto: SL)

Kursholdere: Forbundssekretær Bodil Gullseth, forbundssekretær Mette Johnsen Walker og 2. nestleder Chris Gøran Holstad.

Påmelding: Send e-post med navn, arbeidssted, fylke, verv og tidspunkt for når du ble tillitsvalgt til kontorsekretær Helene Rathke, hr@skolenes.no, innen 30. august.

Skolenes landsforbund sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver samt detaljer om reise/bestilling av billetter. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Reise og overnatting: Dekkes av Skolenes landsforbund.

Påmeldingsfrist: Fredag 30. august.

Kurssted: Anker Hotell, Oslo (sentralt i sentrum). Se kart under.

Skolenes landsforbund på Facebook!

Print Friendly, PDF & Email