Skolenes landsforbund inviterer tillitsvalgte på kurs i Oslo 13.- til 15. mars. Påmeldingsfrist: 1. mars.

Kurset «Videregående skolering for tillitsvalgte (Trinn 2)» er for deg som enten har deltatt på «Grunnskoleringen for tillitsvalgte (Trinn 1)» eller har vært tillitsvalgt en stund, og som har behov for å få økt kunnskap i hvordan lover, avtaleverk og forskrifter kan brukes i vervet.

Kurset strekker seg over tre dager, onsdag 13.- til fredag 15. mars 2019.

Det vil bli lagt opp til en del gruppearbeid, der deltakerne skal øve på å løse aktuelle saker, med mulighet for å diskutere og dele aktuelle utfordringer fra egen arbeidsplass.

Emner på «Videregående skolering for tillitsvalgte (Trinn 2)»:

  • Personalsaker
  • Tjenestevei for å få løftet saker opp til neste nivå
  • Protokoll/referat
  • Forhandlingsteknikk
  • Lokale forhandlinger
  • Lov- og avtaleverket (f.eks.: AML, HTA, HA og Særavtaler)

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2. nestleder Chris Gøran Holstad i aksjon under trinn 2-kurset i mai 2018. (Foto: SL)

Kursholdere: Forbundssekretær Bodil Gullseth, forbundssekretær Mette Johnsen Walker og 2. nestleder Chris Gøran Holstad.

Påmelding: Send e-post med navn, arbeidssted, fylke, verv og tidspunkt for når du ble tillitsvalgt til kontorsekretær Helene Rathke, hr@skolenes.no, innen 1. mars.

Skolenes landsforbund sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver samt detaljer om reise/bestilling av billetter. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Reise og overnatting: Dekkes av Skolenes landsforbund.

Påmeldingsfrist: Fredag 1. mars.

Kurssted: Anker Hotell, Oslo (sentralt i sentrum). Se kart under.

Skolenes landsforbund på Facebook!

Print Friendly, PDF & Email