Det vanskelige arbeidet med skolestrukturen i de videregående skolene pågår for fullt. Det politikerne enes om, vil ha betydning for tusenvis av elever og lærere. Skolenes landsforbund Nordland maner til sunn fornuft. Kjære fylkespolitikere: Fatt vedtak til elevenes beste!

Hver høst legges strukturen for det videregående skoletilbudet. Fylkestinget vedtar endelig struktur like opp under jul. Situasjonen nå er at fylkeskommunen skal spare 400 millioner kroner – kutt som også vil ramme videregående opplæring.

Skolenes landsforbund Nordland har forståelse for at kuttene må komme, men det er på høy tid at prosessen med utforming av skolestrukturen får et konstruktivt fortegn. Det er på tide at våre politikere ser på hvordan de kan bygge opp de videregående skolene i Nordland. For eksempel gjennom å etablere og videreføre skoletilbud som har tette bånd til næringsliv/virksomhet i lokalmiljøet. På denne måten vil skolene få mulighet til å bygge opp og opprettholde kompetente fagmiljøer. Det vil gi forutsigbarhet for elevene, for næringslivet og videregående skole.

Meløy VGS har en avdeling på Inndyr, hvor de har utdanningsprogrammet naturbruk. Inndyr har nærhet til næringslivet, gode lokaler og utstyr, og godt kvalifisert personale, og høy søking fra ungdom som ønsker å ta denne utdanningen på denne skolen. Søkerne kommer fra nærområdet, resten av Nordland og andre fylker. Suksessen på Inndyr børe være et eksempel til etterfølgelse. I arbeidet med ny skolestruktur, må politikerne se på områder der man får utnyttet de økonomiske og menneskelige ressursene på beste måte. Bare slik greier man å skape en distriktsvennlig og stabil skolestruktur for Nordland fylke.

Bjørnulf Schanche

Hovedtillitsvalgt Nordland fylkeskommune.

Styremedlem i Skolenes landsforbund Nordland

Print Friendly, PDF & Email