Stressende skolestart for ansatte i skolen

Skolenes landsforbund Nordland har uttalt seg om planleggingsdagene i forkant av skolestart.  Takk og lov for tre-fire planleggingsdager i forkant av skolestart! Eller er…

21. november 2018

Hilde Monica Jørgensen

Skolenes landsforbund Nordland har uttalt seg om planleggingsdagene i forkant av skolestart. 

Takk og lov for tre-fire planleggingsdager i forkant av skolestart! Eller er det det?
Nei, det er de ikke.
Fylkesstyret i Skolenes landsforbund Nordland får tilbakemeldinger fra ansatte i hele skoleorganisasjonen om at oppstarten føles stressende. Den er umotiverende, og de ansatte må bruke helga på arbeidsplassen for å i det hele tatt bli ferdige til å ta imot elevene. De forteller også at de er ekstremt slitne og ofte har hodepine etter endt arbeidsdag i oppstartperioden.

Det behøver ikke være slik. Tilbakemelding i høst fra medlemmer på en grunnskole i Nordland, klinger godt i fylkesstyrets «ører». En skole som de siste årene har hatt en ledelse som har detaljstyrt hverdagen til minste detalj. Frustrasjon, det å føle seg overvåket, og ikke minst føle at ledelsen ved skolen ikke stolte på at de ansatte var profesjonelle nok til å ta de rette valgene. Denne høsten fikk skolen ny ledelse. En ledelse som stolte på at de ansatte kunne styre sin egen arbeidsdag, og ta de valgene som var best for elevene og teamene innenfor de fastlagte rammene.

Ledelsen ved den enkelte skole har også en forventning til skolestart. De har mye informasjon som skal gis til alle ansatte, og det er en god mulighet for dem å drive utviklingsarbeid i tråd med skoleeiers krav om utvikling. Medlemmene våre opplever år etter år at skoleledelsen raskt binder tre fjerdedeler av planleggingstiden opp til informasjon og utviklingsarbeid, og at det blir en interessekonflikt når de ansatte ønsker nok tid og ro til å gjøre jobben sin.

Ledelsen ved skolene må i mye større grad stole på at de ansatte er profesjonelle nok til å ta ansvar – uten at rektor/inspektør skal ha full oversikt og «eie» det meste av planleggingstiden.

Fylkesstyret i Skolenes landsforbund Nordland