Spennende konferanse-tilbud

LOs arbeidsgruppe for barn og unge arrangerer årlig en konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Årets konferanse avholdes fredag 6. desember. Konferansen i år…

14. oktober 2019

Runar Nørstad

LOs arbeidsgruppe for barn og unge arrangerer årlig en konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Årets konferanse avholdes fredag 6. desember.

Konferansen i år har fått det samfunnsaktuelle temaet: «Barn og unge – deltakelse, medvirkning, demokrati».

– Temaet er spennende både ut ifra unges aktiviteter i samfunnet i dag, og ut ifra at skolene fra 1. august 2020 i større grad skal sette demokrati og medborgerskap i sentrum gjennom det tverrfaglige temaet i læreplanene, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

Konferansen har en deltakeravgift på 500 kroner per person, men studentmedlemmer i LO kommer gratis inn. Spør om arbeidsgiver dekker utgiftene til konferansen, er rådet fra Skolenes landsforbund.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen