Se forslag til nye læreplaner

Utdanningsdirektoratet (Udir) har nå gjort ferdig sine oppsummeringer etter høringen på fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole. Udir ønsker å…

26. september 2019

Runar Nørstad

Utdanningsdirektoratet (Udir) har nå gjort ferdig sine oppsummeringer etter høringen på fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole.

Udir ønsker å takke alle som har bidratt med innspill i høringen om nye læreplaner for fag i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående. Det er kommet inn om lag 7.000 høringssvar.

På bakgrunn av innspillene har (Udir) gjort større og mindre endringer sitt forslag til nye læreplaner.

Læreplanene er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet.

Det betyr at det fremdeles kan komme endringer i læreplanene. Endelige læreplaner vil være klare i november.

Det er med spenning Skolenes landsforbund nå går i gang med å lese både oppsummeringen og læreplanforslagene.

Relevante lenker
SL: Si din mening om nye læreplaner på Vg1 – yrkesfag
SL: Frykter nye læreplaner blir tidstyv i skolen 
SL: Lover å brøyte vei for en tillitsreform i skolen

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen