Hendelser og diskusjoner blant medlemmene på arbeidsplassene skal i større grad prege politikken til Skolenes landsforbund. Grasrota skal sette dagsorden!

Medlemmene og tillitsvalgte i Skolenes landsforbund (SL) har unisont sluttet opp om forbundets strategiske plan med tittelen «Grasrota setter dagsorden!». Oppstrøms politikk kaller vi det. Vi jobber for at hendelser og diskusjoner blant medlemmene på arbeidsplassene i større grad skal prege forbundets politikk og la grasrota utforme politikk og tariffkrav, som setter dagsorden både lokalt og sentralt.

Til tross for at Skolenes landsforbund har ord på seg for å representere medlemmenes interesser (det skulle da også bare mangle), så jobber vi ganske intenst for å snu både måten å tenke på og jobbe på i våre politiske prosesser. Det er rett og slett inspirerende og det øker engasjementet lokalt. Vi tror en mer aktiv grasrot som ytrer seg åpent er den rette medisinen til veien videre i skolesektoren – nødvendig medisin som gjør medlemmene rustet til å realisere en tillitsreform.