SL-leder Anne Finborud signerer et nytt Partnerskap mot mobbing, på Marienlyst skole i Oslo. Statsminister Erna Solberg (H) følger nøye med. (Foto: SL)

Anne Finborud signerer Partnerskap mot mobbing, på Marienlyst skole i Oslo. Statsminister Erna Solberg (H) følger nøye med. (Foto: SL)

15. januar 2016: Med statsministeren ved sin side, signerte forbundsleder Anne Finborud et nytt Partnerskap mot mobbing på vegne av Skolenes landsforbund.

Det nye partnerskapet vil vare fra 2016 til 2021. 12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage vil arbeide sammen med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø.

«Sammen for et inkluderende lærings- og oppvekstmiljø 2016-2020»: