De kontoransattes arbeidsfordeling

 • Medlemsregistrering, inn- og utmeldinger:
  Aimée Gagnås Tverli
 • Kasserer/regnskap:
  Svetlana Mitic/Nadya Lagmouch 
 • Forespørsel om forsikringer:
  LOfavør
 • Forbundets sentralbord:
  Helene Rathke
 • Registrering av post:
  Helene Rathke
 • Innk