Arbeidsfordeling

Arbeidsfordeling2018-02-15T14:07:03+00:00

De kontoransattes arbeidsfordeling

 • Medlemsregistrering, inn- og utmeldinger:
  Ståle Skjønhaug
 • Kasserer/regnskap:
  Svetlana Mitic
 • Forespørsel om forsikringer:
  LOfavør
 • Forbundets sentralbord:
  Helene Rathke
 • Registrering av post:
  Helene Rathke
 • Innkjøp til forbundskontoret:
  Vivian Broberg
 • Reiseregninger:
  Svetlana Mitic
 • Formidling av SL-materiell:
  Vivian Broberg
 • Annen medlemsservice:
  Vivian Broberg

Privacy Policy Settings