Skolenes landsforbund (Norwegian Union of School Employees) organiserer lærere, barnehagelærere, skoleledere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren, herunder trafikkskolelærere.

Skolenes landsforbund er medlem i Landsorganisasjonen i Norge (LO), og er tilsluttet LO Stat og LO Kommune.

Skolenes landsforbund ble stiftet i 1982. Før det var vi organisert som en landsforening under Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Forbundets mål er som en del av fagbevegelsen å:

  • arbeide for et godt, demokratisk offentlig utdanningssystem
  • arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår

Vi har nedfelt vår profesjonsetikk i en egen plattform:

> Profesjonsetisk plattform (bokmål)
> Profesjonsetisk plattform (nynorsk)
> Profesjonsetisk plattform (samisk)
> Profesjonsetisk plattform (engelsk)

 

Kontaktskjema

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Emne (obligatorisk)

    Melding (obligatorisk)