Nå kan du lese Annes blogg

SL-leder Anne Finborud har fått sin egen blogg – Forbundsfrua. Som forbundsleder i Skolenes landsforbund, er Anne Finborud fokusert på at SL må jobbe offensivt og…

2. februar 2016

Runar Nørstad

20160202_Forbundsfrua_AnneSL-leder Anne Finborud har fått sin egen blogg – Forbundsfrua.

Som forbundsleder i Skolenes landsforbund, er Anne Finborud fokusert på at SL må jobbe offensivt og med en tydelig politikk for å motvirke at deler av fagbevegelsen utvikler en profesjonsegoisme som åpner for splitt og hersk-politikk, skriver hun i omtalen av seg selv på bloggen.

«Nå er jeg leder i Skolenes landsforbund og har forståelse for at jeg i en blogg bør gjøre et lite forsøk på å gi innsikt i hva som driver engasjementet mitt. Jeg har vokst opp i et samfunn der sosialdemokratiske verdier prega oss. Det har vært viktig å delta aktivt og engasjert i utviklinga sammen med folk flest,» skriver hun videre.

 

Forbundsfrua blogger:
Røe Isaksen – en kompromissløs pratmaker?
Psykisk helse i skolen
Optimisme i Osloskolen
Feil å avskilte læreren!
Knallbra om framtidas skole
Skole-Norge trenger et større SL
Kampene vi må vinne 

Annes blogg - Anne Finborud - vignett