Oslo kommune

Oslo kommune2018-02-28T10:28:26+00:00

Dok 24

Dokument 24 er Oslos hovedavtale som fastsetter prosedyrer og saksbehandlingsregler for forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tillitsvalgte og deres organisasjoner.

Dok 25

Dokument 25 regulerer lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune. Dokumentet inneholder fellesbestemmelser, generelle særbestemmelser samt særbestemmelser for enkelte virksomheter og/eller for de enkelte organisasjonene

Lønn pr. 1. mai 2017

Arbeidstidsavtale

Årsrammer

Personalhåndbok

 

Privacy Policy Settings