Landsmøtet skal avholdes i Sarpsborg fra tirsdag 13. april til fredag 16. april 2021.

Vi er godt i gang med å planlegge landsmøtet! Skolenes landsforbund er og skal være en fagforening hvor politikken skapes av grasrota.

Det er viktig at alle organisasjonsledd blir oppfordret og inspirert til å sende inn forslag!

Følgende har forslagsrett: Klubbar, foreiningar, fylkeslag, forbundsstyret, landsstyret og dei sentrale utvala har ret til å setje fram forslag til landsmøtet.

Både frist og hvem som har forslagsrett er hjemla i SLs vedtekter § 19 pkt 3.

Skolenes landsforbund ber i første omgang om forslag til fire av landsmøtesakene:

LM SAK 5: TARIFFPOLITIKK
HER finner du utkast fra Tariffpolitisk utvalg (PDF)
Forslagsark (word) (husk nytt ark for hvert innspill i saken)

LM SAK 6: UTDANNINGSPOLITIKK
HER finner du utkast fra Utdanningspolitisk utvalg (PDF)
Forslagsark (word) (husk nytt ark for hvert innspill i saken)

LM SAK 7: VEDTEKTER
HER finner du utkast fra Organisasjonsutvalget (PDF)
Forslagsark (word) (husk nytt ark for hvert innspill i saken)

LM SAK 10: UTTALELSER OG ANDRE SAKER
Forslagsark (word) (husk nytt ark for hvert innspill i saken)

FRIST for innsending av forslag: 13. november 2020.

Alle forslag sendes: lm2021@skolenes.no