Konferanse: En mer rettferdig skole?

Skolens samfunnsoppdrag handler om lærling og danning, men også om å utjevne forskjeller i muligheter. Men hvordan få det til? Velkommen til Senter for…

27. november 2019

Runar Nørstad

Skolens samfunnsoppdrag handler om lærling og danning, men også om å utjevne forskjeller i muligheter. Men hvordan få det til? Velkommen til Senter for profesjonsstudiers årskonferanse.

Bildetekst: At skolen er blitt stadig mer rettslig regulert, der det snakkes mer om elevers rettigheter enn deres plikter, er tema på konferansen. (Foto: Pixabay) 

5. desember inviterer Senter for profesjonsstudier til konferanse om to av de mest omdiskuterte virkemidlene i skolepolitikken:

  • Rettsliggjøring
  • Karakterbasert opptak

PS! Konferansen er gratis og åpen for alle!

For å sikre at elever med ulik bakgrunn og forutsetninger får likere muligheter, har skolen blitt stadig mer rettslig regulert, og vi snakker i dag mer om elevers rettigheter enn deres plikter. Men gir flere rettigheter faktisk mer likhet, og hva er de praktiske konsekvensene av rettsliggjøring for elever, lærere og rektorer?

Og kan Osloskolen bli mindre sosialt segregert om man erstatter dagens karakterbaserte opptak med andre modeller for inntak? Ledende forskere og politikere på skolefeltet diskuterer alternativer til «fritt skolevalg» i Osloskolen, som det rød-grønne byrådet nå utreder alternativer til, og som Høyre vil gjøre til nasjonal modell.

Sted: OsloMet, Pilestredet 46, Oslo
Dato: 5. desember 2019
Tid: 09.00 til 16.00

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen