Skolenes landsforbund Nordland skal være en pådriver for at de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen får lik status som basisfagene.

 

Uttalelse vedtatt av representantskapet i Skolenes landsforbund Nordland, 26. april 2018. Uttalelsen står også på trykk i Avisa Nordland.

 

Ved utprøving av eksamen våren 2018 har de praktiske fagene fått en ny æra. Sandnessjøen ungdomsskole er en av fire skoler i Nordland som er plukket ut til å gjennomføre utprøving av eksamen i kunst og håndverk i uke 12.

De tre andre praktisk-estetiske fagene – mat og helse, musikk og kroppsøving – utprøves i Bodø, Rana og Saltdal.

Skolenes landsforbund Nordland er svært positiv til prosjektet, og håper dette vil ende med obligatorisk praktisk eksamen i alle praktisk-estetiske fag.

Eksamen kan bidra til at skolene i større grad prioriterer faget, og dermed styrker de praktiske og estetiske fagenes plass i skolen. Det vil gi fagene økt status hos elevene og stille krav til fagkompetanse på alle nivå.

Skolenes landsforbund har programfestet å arbeide målrettet for at de ansatte får handlefrihet til å gjøre opplæringen mer praktisk, variert og relevant.

En slik tilnærming til undervisningen øker elevenes motivasjon og gir alle elever et bedre utgangspunkt, også i tilegnelsen av teoretisk kunnskap. Den positive læringseffekten som praktisk-estetiske fag har, må utnyttes bedre i alle fag.

Regjeringen er på rett vei, ved å prøve ut eksamen i praktiske fag.

Den praktiske siden i videregående opplæring må også styrkes ved å tilføre ressurser, for å legge til rette for en best mulig yrkesrelevant praksis.

Skolenes landsforbund vil videre oppfordre sterkt til at alle praktisk-estetiske fag får samme faglige status og likt ukentlig timetall.

 

Representantskapet i Skolenes landsforbund Nordland vedtok også disse uttalelsene:
Nei til store skoler (an.no)
Våkne opp foreldre (an.no)

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen

Print Friendly, PDF & Email