Inviter HELP til SL-møter!

Planlegger ditt fylkeslag eller lokallag møte, tilbyr HELP Forsikring å komme på besøk – uten at det koster noe. Medlemmer i Skolenes landsforbund har…

1. april 2019

Runar Nørstad

Frøydis Øien (til høyre) i Help Forsikring sier at de gjerne kommer på besøk for å informere om forsikringen. (Foto: HELP)

Planlegger ditt fylkeslag eller lokallag møte, tilbyr HELP Forsikring å komme på besøk – uten at det koster noe.

Medlemmer i Skolenes landsforbund har HELP Advokatforsikring inkludert i medlemskapet, som både gir gratis juridisk rådgivning og advokatbistand ved konflikter og rettssaker.

– HELP ønsker i størst mulig grad å fortelle om advokatforsikringen til medlemmer i alle våre 14 samarbeidende forbund, inkludert Skolenes landsforbund. Ved å fortelle om ordningen opplever vi økt bruk og enda flere fornøyde medlemmer – det liker vi, sier Frøydis Øien, storkundeansvarlig i Help Forsikring.

– Ingen av oss vet nødvendigvis når i livet vi har bruk for juridisk bistand, men de aller fleste har nytte av å vite at de kan få hjelp uten at det koster noe. Enten det gjelder å skrive avtaler, sette opp testamente, kjøpsavtaler, håndverkeravtaler, få råd i familierelaterte, økonomiske eller naborelaterte forhold. Derfor er det viktig for oss å fortelle medlemmer om hva vi tilbyr, fortsetter Øien.

HELP holder gjerne innlegg, hvor representanter fra selskapet forteller om advokatforsikringen generelt, om hva medlemmene kan få hjelp til og hvordan forsikringen aktivt kan brukes for å skape trygghet og forutsigbarhet i livet.

– Inviter oss gjerne til årsmøter, medlemsmøter, tillitsvalgtsamlinger, kurskvelder eller sosiale tilstelninger. Vi kommer gjerne på besøk, sier Frøydis Øien.

Spørsmål? Send en e-post til Frøydis Øien

Relevante lenker
SL: Du kan få Norges beste innboforsikring!

Skolenes landsforbund på Facebook!