Invitasjon: Toppskolering for tillitsvalgte

Skolenes landsforbund inviterer tillitsvalgte på kurs (trinn 3) i Oslo 3.- og 4. februar. Påmeldingsfrist: 24. januar. Bildetekst: Skolenes landsforbund prioriterer kursing av tillitsvalgte…

16. januar 2020

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund inviterer tillitsvalgte på kurs (trinn 3) i Oslo 3.- og 4. februar. Påmeldingsfrist: 24. januar.

Bildetekst: Skolenes landsforbund prioriterer kursing av tillitsvalgte høyt. Bildet er fra kursing av nye tillitsvalgte (Trinn 1) i november 2019. (Foto: SL)

Kurset kalles for «Toppskolering tillitsvalgte (Trinn 3)», og er for deg som enten har deltatt på Grunnskoleringen for tillitsvalgte – Trinn 1 og Trinn 2, eller som rett og slett har vært tillitsvalgt en stund, og som har behov for å etablere en enda større trygghet i hvordan lov, avtaleverk og forskrifter kan brukes i vervet.

– Etter dette kurset vil tillitsvalgte være godt rustet til å håndtere saker på flere nivå i organisasjonen. Vi har forventninger til at disse etter hvert vil bli en viktig ressurs både for oss sentralt, men også for andre nye lokale tillitsvalgte, sier 2. nestleder Chris Gøran Holstad.

Emner på Toppskolering tillitsvalgte (Trinn 3):

  • Hovedavtalen
  • Hovedtariffavtalen
  • Tvistebehandling
  •  Arbeidsmiljøloven
  •  Personalsaker
  •  Forhandlingsteknikk
  •  Tilsettinger og overtallighet
  •  Opplæringsloven
  •  Arbeidsrett

Kursholdere: Forbundssekretær Bodil Gullseth, forbundssekretær Mette Johnsen Walker, 2. nestleder Chris Gøran Holstad og forbundsleder Anne Finborud

Påmelding: Send e-post med navn, arbeidssted, fylke, verv og tidspunkt for når du ble tillitsvalgt til kontormedarbeider Helene Rathke, hr@skolenes.no, innen 24. januar. Vi sender de påmeldte «frikjøpsbrev» som skal leveres arbeidsgiver samt detaljer om reise/bestilling av billetter. Kurset gir rett til frikjøp etter Hovedavtalen KS Del B § 3-6, for valgte tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Reise og overnatting: Dekkes av SL.

Påmeldingsfrist: Fredag 24. januar 2020.

Kurssted: Anker Hotell, Oslo (sentralt i sentrum), mandag 3.- og tirsdag 4. februar 2020.

Skolenes landsforbund på Facebook!