Hvilke krav stiller fagfornyelsen til elevmedvirkning?

17. september arrangeres den tredje dialogkonferansen i regi av partene i fagfornyelsen. Denne gangen tar man for seg temaet elevmedvirkning. Du kan delta på…

12. august 2020

Runar Nørstad

17. september arrangeres den tredje dialogkonferansen i regi av partene i fagfornyelsen. Denne gangen tar man for seg temaet elevmedvirkning. Du kan delta på konferansen!

BILDETEKST: Hva kan elevmedvirkning innebære i praksis, med fokus på det som skjer i klasserommet, er et tema på konferansen. (Foto: Pixabay)

Dialogkonferansen er for både lærere, elever, skoleledere, ledere i kommuner og fylkeskommuner.

– En flott mulighet til faglig påfyll og inspirasjon til arbeidet med elevmedvirkning i skolehverdagen, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

Er denne konferansen av interesse for deg? Da kan du melde deg på og delta på kvoten til Skolenes landsforbund. To uker før konferansen vil alle deltakerne få tilsendt et refleksjonshefte med noen korte forberedelsesoppgaver til konferansen.

HUSK: Du må avklare permisjon med skolen før du melder deg på (skolen må dekke vikarutgiftene).

Skolenes landsforbund har 27 plasser på konferansen, som foregår digitalt (Zoom).

Her melder du deg på direkte

Her ser du programmet

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen.