God og trygg skolestart mandag!

Skolelens landsforbund ønsker ALLE en god og trygg skolestart mandag. PS! Se de flotte SL-plakatene som du kan henge opp på arbeidsplassen din! BILDETEKST:…

14. august 2020

Runar Nørstad

Skolelens landsforbund ønsker ALLE en god og trygg skolestart mandag. PS! Se de flotte SL-plakatene som du kan henge opp på arbeidsplassen din!

BILDETEKST: Forbundsleder Anne Finborud oppfordrer medlemmene til å henge opp plakater for å synliggjøre forbundet. (Foto: SL/LO Media)

Forbundsleder Anne Finborud håper på en smertefri skolestart landet over, og at smitten kommer under kontroll.

– Landet er inne i en alvorlig situasjon. Skolenes landsforbund følger koronapandemien nøye, og kommer med klare innspill til myndighetene. Vi jobber aktivt for at din hverdag i skolen skal være så trygg som mulig.

– Forbundskontoret registrerer likevel en positiv giv ute på flere skoler. Vi er stadig i kontakt med undervisningspersonell som gleder seg til å ta fatt på et nytt skoleår. De bretter opp ermene i en alvorlig situasjon og gleder seg til å gå på jobb for å møte kolleger og ikke minst elevene. Det gleder et fagforeningshjerte, fortsetter Anne Finborud.

Dansegulvet til fellesskolen

Forbundslederen setter også stor pris på at Skolenes landsforbund er i vekst for tiden.

– Vi nærmer oss 7.400 medlemmer og får nye medlemmer nesten hver dag. Med et truet velferdssamfunn og koronapandemi skaper samhold trygghet. LOs verdigrunnlag er selve dansegulvet til fellesskolen, og sammen er vi en viktig stemme for våre medlemmer og deres kollegaer. Skole-Norge trenger et større SL på alle skoler, påpeker Anne Finborud.

– Skolenes landsforbund får mye positiv respons for å stå fram som en tydelig forhandlingsmotpart og med tydelige politiske standpunkt på vegne av medlemmene. Våre medlemmer er altså i stor grad med på å utforme politikk og tariffkrav, noe som setter dagsorden både lokalt og sentralt. Det er vi stolt av.

Skolenes landsforbund prioriterer solidariske løsninger framfor smal profesjonstenkning, understeker forbundslederen.

– Det vil styrke den norske modellen og ruste oss i kampen for gode, sentrale avtaler og et høyere lønnsnivå i offentlig sektor.

(Artikkelen fortsetter under plakatene)

Noen av plakatene: Opplæringssektoren generelt, barneskole/SFO på samisk, videregående og barnehage.

Plakater for alle arbeidssteder

Forbundsleder Anne Finborud oppfordrer alle medlemmene til å ta en titt på de flotte og informative SL-plakatene som er laget i forbindelse med skolestart.

– Plakatene forteller på en kortfattet og oversiktlig måte hva Skolenes landsforbund mener om sentrale temaer i skolepolitikken. Det fine, er at det er egne plakater for alle – enten du jobber i barnehagen, i barneskolen, i ungdomsskolen, på videregående eller en fagskole eller høgskole. I tillegg finner du et par generelle plakater som favner alle medlemmene.

– Det som er viktig, er at du eller din tillitsvalgt skriver ut plakater som passer best på arbeidsplassen din. Da bidrar du til å synliggjøre Skolenes landsforbund. Ja, kanskje verver du noen nye medlemmer også.

PS! To av plakatene er oversatt til samisk (barneskole/SFO og opplæringssektoren generelt).

Alle plakatene finner du på denne siden (PDF og PNG)

Relevante lenker
SL: Gult ved skolestart – utfordringer med leksehjelp 
SL: Kritisk til at studenter kan slippe politiattest