Vestland fylkeslag

> Gå til fylkeslagets Facebook-side

> Fylketslagets logo (JPG)

> Fylketslagets logo (PNG)

Leder

Siren Marit Dahl
Bergen Katedralskole, Avdeling Kyrre
Telefon: 414 69 080
siren.marit.dahl@hfk.no 

Styremedlem

Gunnvor Sen
Rødkleiv 29, 5415 Bergen
Telefon: 452 42 384
slvestland@skolenes.no 

Styremedlem/kasserer

Nynke Leijstra
Garnes ungdomsskule
Telefon: 918 19 298
nynke.leijstra@bergen.kommune.no 

Styremedlem

Gry Tokvam
Sogn jord- og hagebruksskule
Telefon: 905 94 942
gry.tokvam@sfj.no 

Styremedlem

Geir Tufte
Høyanger vidaregåande skule
Telefon: 901 45 462
geir.tufte@sfj.no 

SL Forening Bergen grunnskole

Leder:
Hilde Hundvin
Holen skole
Telefon: 988 29 214
hi.ped@hotmail.com

HTV Bergen kommune

Rune Nielsen
Mjølkeråen skole
Telefon: 458 46 103
rune.nielsen@bergen.kommune.no

HTV Austevoll kommune

Tomas Reikvam
Storebø barneskule
Telefon: 994 56 566
reikvam@gmail.com

SL Forening Vestland videregående skoler

Leder:
Eivind Storli
Os vidaregåande skule
Telefon: 971 68 650
eivind.storli@hfk.no 

HTV Forening Vestland videregående skoler

Siren Marit Dahl
Bergen Katedralskole, Avdeling Kyrre
Telefon: 414 69 080
siren.marit.dahl@hfk.no

SL Forening Krokeide

Leder:
Anne Margrethe Skåtøy
Krokeidesenteret
Telefon: 978 78 944
anne.skatoy@krokeide.vgs.no