Vestfold fylkeslag

> Fylketslagets logo (JPG)

> Fylketslagets logo (PNG)

20160620_Monica_KjønnøLeder/HTV Vestfold fylkeskommune

Monica Kjønnø
Sandefjord vgs.
Telefon: 938 80 588
slvestfold@skolenes.no

Nestleder

Lothar Schüren
Sande videregående skole
Telefon: 922 60 519
lothars@vtfk.no

HTV Horten kommune

Per Kristian Refsnes
Holtan ungdomsskole
Telefon: 33 08 61 00
per.refsnes@horten.kommune.no

Arbeidsplasstillitsvalgte i videregående skoler

Sande vgs:
Lothar Schüren
Telefon: 33 78 50 50
lothars@vtfk.no

Holmestrand vgs:
Mattis Becker
Telefon: 922 45 815
0101bema@vtfk.no

Sandefjord vgs:
Monica Kjønnø
Telefon: 938 80 588
monicapr@vtfk.no

Thor Heyerdahl vgs, Larvik:
Stein Håkon Gundersen
Telefon: 936 17 377
steing@vtfk.no

Horten vgs:
Finn Arne Lie
Telefon: 411 24 064
finnl@vtfk.no

Oppfølgingstjenesten (OT), Vestfold fylkeskommune:
Odd Carm
Telefon: 33 03 08 90
oddc@vtfk.no

Arbeidsplasstillitsvalgte i grunnskoler

Orerønningen ungdomsskole, Horten:
Jan Johansen
Telefon: 33 08 69 60
jan.johansen@horten.kommune.no

Holtan ungdomsskole, Horten:
Nina Hovden
Telefon: 33 08 61 00
nina.hovden@horten.kommune.no

Arbeidsplasstillitsvalgte ved SIGNO Andebu

Signo kompetansesenter:
Hanne Eldevik
Telefon: 916 06 728
hannestorlid@hotmail.com

Signo grunn- og videregående skole:
Rita Hansen
Telefon: 996 97 447
rita.hansen@signo.no