Vestfold og Telemark fylkeslag

> Gå til fylkeslagets Facebook-side 

> Fylketslagets logo (JPG)

> Fylketslagets logo (PNG)

Leder/HTV Vestfold og Telemark fylkeskommune

Espen Johansen
Hjalmar Johansen videregående skole
Telefon: 35 52 05 80/977 23 629
slvestfoldogtelemark@skolenes.no
espen.johansen@vtfk.no 

Nestleder/HTV Vestfold og Telemark fylkeskommune

Staale Andre Bergersen
Porsgrunn videregående skole
Telefon: 918 76 263
staale.bergersen@vtfk.no 

HTV Horten kommune

Nina Hovden
Holtan ungdomsskole
Telefon: 33 08 61 00
nina.hovden@horten.kommune.no

Styremedlemmer

Else Kaasa Olsen
Skien videregående skole
Telefon: 952 19 401
else.kaasa.olsen@vtfk.no

Elisabeth Ljosåk
Nome videregående skole
Telefon: 988 80 288
el@skolenes.no

Rune Fjeldly
Nome videregående skole
Telefon: 406 23 051
rune.fjeldly@vtfk.no

Rune Gjerde
Færder videregående skole
Telefon: 948 56 259
rune.gjerde@vtfk.no

Terje Einar Eidenes
Sande videregående skole
Telefon: 909 19 913
terje.einar.eidenes@vtfk.no

Plasstillitsvalgte i SL Vestfold og Telemark

Ønsker du å komme i kontakt med en tillitsvalgt på din arbeidsplass? Kontakt fylkesstyret på sltelemark@skolenes.no, så vil vi formidle kontakt med rette vedkommende. Under følger en oversikt over plasstillitsvalgte i fylket.

Videregående skoler

Bamble videregående skole
Arild Nilsen
Telefon: 906 31 926
arild.nilsen@vtfk.no

Hjalmar Johansen videregående skole
Espen Johansen
Telefon: 977 23 629
espen.johansen@vtfk.no

Kragerø videregående skole
Petter Engebretsen
Telefon: 482 58 629
petter.engebretsen@vtfk.no

Nome videregående skole
Rune Fjeldly
Telefon: 406 23 051
rune.fjeldly@vtfk.no

Notodden videregående skole
Inger Lie
Telefon: 996 22 398
inger.lie@vtfk.no   

Porsgrunn videregående skole
Staale Bergersen
Telefon: 918 76 263
staale.andre.bergersen@vtfk.no

Rjukan videregående skole
Erik Wang
Telefon: 913 91 784
erik.wang@vtfk.no

Skien videregående skole
Rune Mathisen
Telefon: 469 68 251
rune.mathisen@vtfk.no

Skogmo videregående skole
Paul Dybvart Nordby
Telefon: 482 76 675
paul.dybvart.nordby@vtfk.no

Vest-Telemark vidaregåande skule
Torgeir Jensen
Telefon: 35 07 91 00
torgeir.jensen@vtfk.no

Sande videregående skole
Lothar Schüren
Telefon: 33 78 50 50
lothar.schren@vtfk.no

Holmestrand videregående skole
Mattis Becker
Telefon: 922 45 815
mattis.becker@vtfk.no

Sandefjord videregående skole
Monica Kjønnø
Telefon: 938 80 588
monica.kjonno@vtfk.no

Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik
Stein Håkon Gundersen
Telefon: 936 17 377
stein.gundersen@vtfk.no

Horten videregående skole
Finn Arne Lie
Telefon: 411 24 064
finn.arne.lie@vtfk.no   

Færder videregående skole
Rune Gjerde
Telefon: 948 56 259
rune.gjerde@vtfk.no

Fagskolen Vestfold og Telemark
Pål Kyrkjebø/Sigrid Lian
Telefon: 466 30 193/33 07 92 30
pal.kyrkjebo@vtfk.no/sigrid.lian@vtfk.no

Oppfølgingstjenesten (OT), Vestfold og Telemark fylkeskommune
Odd Carm
Telefon: 33 03 08 90
odd.carm@vtfk.no

Grunnskoler

Orerønningen ungdomsskole, Horten
Jan Johansen
Telefon: 33 08 69 60
jan.johansen@horten.kommune.no

Holtan ungdomsskole, Horten
Nina Hovden
Telefon: 33 08 61 00
nina.hovden@horten.kommune.no

Sande ungdomsskole
Morten Granheim Johannesen
Telefon: 33 78 71 30
morten.granheim@icloud.com

SIGNO Andebu

Signo kompetansesenter
Hanne Eldevik
Telefon: 916 06 728
hannestorlid@hotmail.com

Signo grunn- og videregående skole
Rita Hansen
Telefon: 996 97 447
rita.hansen@signo.no