Trøndelag fylkeslag

> Fylketslagets logo (JPG)

> Fylketslagets logo (PNG)

Leder

Aud Hilde Aasen
Sveberg skole
Telefon: 992 61 716
sltrondelag@skolenes.no 

Nestleder

Sveinung Gundersen
Guri Kunna videregående skole
Telefon: 951 55 480
sltrondelag@skolenes.no 

Kasserer

Morten Djupdal
Tonstad skole
Telefon: 976 55 041
sltrondelag@skolenes.no 

Sekretær

Anita Lange
Støren ungdomsskole
Telefon: 482 86 938
sltrondelag@skolenes.no 

Styremedlem

Elin Kvikshaug Berntsen
Trondheim voksenopplæringssenter
Telefon: 916 72 129
sltrondelag@skolenes.no 

Styremedlem/studieleder

Kurt-Ole Eide
Charlottenlund videregående skole
Telefon: 476 06 383
sltrondelag@skolenes.no 

HTV Trøndelag fylkeskommune

Rigmor Bjerche
Trondheim Katedralskole
Telefon: 913 82 984
rigbj@trondelagfylke.no

SL Forening Trondheim

Leder:
Rigmor Bjerche
Trondheim Katedralskole
Telefon: 913 82 984
rigbj@trondelagfylke.no

HTV Trondheim kommune

Astrid T. Kjelsnes
Telefon: 920 14 054
astrid@kjelsnes.com

SL Forening Røros

Leder:
Christian Elgaaen
Røros videregående skole
Telefon: 911 28 988
chrel@trondelagfylke.no