Fylkesstyret velges av representantskapsmøtet. Per i dag består fylkesstyret av:

Leder

Anne Lise Solbakk
Bodø vgs.
an-solba@online.no
Telefon: 99 61 48 37

Nestleder

Hilde Monica Jørgensen
Ytteren skole
hilde.monica@joorgensen.no
Telefon: 47 33 92 39

Sekretær/studieleder

Mona Forsbakk
Polarsirkelen vgs.
monjac@vgs.nfk.no
Telefon: 47 63 64 31

Kasserer

Ninni Jensen
Nordland fylkeskommune
ninni@online.no
Telefon: 91 76 88 25

Styremedlem

Ronny Åsheim
Frydenlund skole
ronny.asheim@narvikskolen.no
Telefon: 90 11 12 14

Styremedlem

Bjørnulf Schanche
Polarsirkelen vgs.
bjosch@vgs.nfk.no
Telefon: 90 07 37 49

Styremedlem

Evy Pettersen
Sandnessjøen ungdomsskole
evy.iren.pettersen@skole.alstahaug.no
Telefon: 97 67 47 66

Styremedlem

Hjørdis Nilsen
hjordis.nilsen@trollfjord.no
Telefon: 91 52 88 15

Styremedlem

Siri Strige
Rønvik skole
strsir@bodo.kommune.no
Telefon: 91 75 55 98

Styremedlem

Roy-Anders Steffenakk
Sandnes skole
roy-anders.steffenakk@hadsel.kommune.no
Telefon: 98 07 52 30

Styremedlem

Henrik Breivik
Leirfjord barne- og ungdomsskole
henrik_breivik@hotmail.com
Telefon: 95 13 24 21