Innlandet fylkeslag

> Gå til fylkeslagets Facebook-side 

> Fylketslagets logo (JPG)

> Fylketslagets logo (PNG)

Leder

Olav Stensvehagen
Solør videregående skole, avdeling Våler
Telefon: 454 57 400
slinnlandet@skolenes.no

HTV Innlandet fylkeskommune/styremedlem

Sven Berggren
Valdres videregående skole
Telefon: 61 35 66 00/950 73 234
slinnlandet@skolenes.no

HTV Innlandet fylkeskommune/styremedlem

Jimmi Erik Stensby
Stange videregående skole
Telefon: 936 76 759
slinnlandet@skolenes.no 

Nestleder

Erland Sørum
Raufoss videregående skole
Telefon: 958 57 464
erland.bye.sorum@oppland.org 

Styremedlem

Tone Risåsen
Åsnes ungdomsskole
Telefon: 918 44 658
tone.risasen@asnes.kommune.no 

Styremedlem

Marta Skorem
Elverum ungdomsskole
Telefon: 988 39 494
marta.skorem@elverum.kommune.no 

Styremedlem

Lene Merete Bakkedal
Elverum ungdomsskole
Telefon: 938 76 468
lene.merete.bakkedal@elverum.kommune.no 

Styremedlem

Inger Lise Staff
Hadeland videregående skole
Telefon: 476 97 414
inger.lise.staff@oppland.org 

Styremedlem

Anders Fonn-Brenden
Solør videregående skole, Våler
Telefon: 911 25 541
anders.fonn-brenden@hedmark.org

Styremedlem

Rune Bjørnsrud
Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, Otta
Telefon: 997 72 407
rune.bjornsrud@oppland.org 

Styremedlem

Espen Thorsen
Lillehammer videregående skole, avd. Nord
Telefon: 489 90 898
espen.thorsen@oppland.org

Styremedlem

Bente Pettersbakken
Østre Toten læringssenter
Telefon: 908 94 349
p.bente@yahoo.no 

Varamedlem

Tor Egil Strømeng
Solær videregående skole, Våler
Telefon: 915 78 979
tor.stromeng@hedmark.org 

Varamedlem

Kjetil Hatlebrekke
Hadeland videregående skole, avd. TIP
Telefon: 920 35 813
kjetil.hatlebrekke@oppland.org 

Varamedlem

Lene Jevnheim
Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avd. Otta
Telefon: 489 56 689
lene.jevnheim@oppland.org 

Varamedlem

Katarina Aas
Solør videregående skole, studiested Våler
Telefon: 456 04 830
katarina.aas@hedmark.org