I over 30 år har LOs sommerpatrulje besøkt unge som har sommerjobb og sjekket at alt er i orden. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Skolenes landsforbund oppfordrer alle lærere til å fortelle elevene sine om hvilke rettigheter de har når de går ut i sommerjobb. Utnytting av unge på arbeidsmarkedet er et økende problem, ifølge LOs sommerpatrulje.

 

Leserinnlegg signert forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Chris Gøran Holstad. Innlegget er også publisert på Dagsavisens debattsider, hvor det er mulig å kommentere.

 

Kjære lærer! Bruk tid i klasserommet før sommerferien til god fagforeningsoppdragelse. Du kan bidra til at elevene får en innføring i arbeidslivets kjøreregler. Husk, mange elever går ut i sin aller første sommerjobb rett etter skoleslutt. Ungdommene trenger kunnskap om hva de bør kunne forvente av arbeidsgiver, og om hva arbeidsgiver bør kunne forvente av dem.

LOs sommerpatrulje avdekker hvert år en rekke brudd. Mangelfull eller fravær av arbeidskontrakt, brudd på regler for arbeidstid og underbetaling er gjengangere. Heldigvis løser slike forhold seg forholdsvis raskt etter at sommerpatruljen har vært innom. LOs sommerjobb-patruljer utfører ko