Innrapportering av fagforeningskontingent

Hver måned skal arbeidsgiver trekke fagforeningskontingent og sende inn utfylte trekklister.

Ordinære medlemmer i Skolenes landsforbund trekkes 1,35 % av brutto inntekt

Nyutdannede har kontingentfritak første året de er i jobb

I tillegg trekkes forsikringer, enten kr 140 eller kr 230

Medlemmene har valgt en av to forsikringspakker, dette fremgår av trekkmeldingen sendt arbeidsgiver ved oppstart av trekk:

LOfavør Innboforsikring + HELP Advokatforsikring: 140 kroner

LOfavør Innboforsikring + LOfavør Reiseforsikring + HELP Advokatforsikring: 230 kroner

Trekklisteregistreringen finner du her

I henhold til GDPR bruker Skolenes landsforbund Trekksentralen. Her må du ha registrert deg. Her får du tilgang til å registrere trekk/levere fil, saldooversikt, KID, trekkmeldinger mm.

Trukket kontingent (inkl. ørebeløp) og forsikringer skal innbetales til Skolenes landsforbunds konto: 9001 06 00900

Dersom et medlem e