Innrapportering av fagforeningskontingent

Hver måned skal arbeidsgiver trekke fagforeningskontingent og sende inn utfylte trekklister.

Ordinære medlemmer i Skolenes landsforbund trekkes 1,35 % av brutto inntekt

Nyutdannede har kontingentfritak første året de er i jobb

I tillegg trekkes forsikringer, enten kr 140 eller kr 230

Medlemmene har valgt en av to forsikringspakker, dette fremgår av trekkmeldingen sendt arbeidsgiver ved oppstart av trekk:

LOfavør Innboforsikring + HELP Advokatforsikring: 140 kroner

LOfavør Innboforsikring + LOfavør Reiseforsikring + HELP Advokatforsikring: 230 kroner

Trekklisteregistreringen finner du her

I henhold til GDPR bruker Skolenes landsforbund Trekksentralen. Her må du ha registrert deg. Her får du tilgang til å registrere trekk/levere fil, saldooversikt, KID, trekkmeldinger mm.

Trukket kontingent (inkl. ørebeløp) og forsikringer skal innbetales til Skolenes landsforbunds konto: 9001 06 00900

Dersom et medlem er trukket for mye, må dette tilbakeføres medlemmet og settes som minus i trekk til Skolenes landsforbund neste måned før ny innbetaling til Skolenes landsforbund gjøres. Dette er for at innrapportering til Skatteetaten skal stemme.

Har du spørsmål vedrørende rapportering, ta kontakt med oss:
E-post: skolenes@skolenes.no
Telefon: 993 56 060

medlem.skoleneslandsforbund.no medlem.skoleneslandsforbund.no