[September 2019] Jeg er nyutdanna og starter nå på mitt første arbeidsår i skolen. Mener å ha hørt at jeg har krav på både redusert undervisning og veiledning. Er dette riktig? Og hvor finner jeg eventuelt noe om dette?

Medlem

SVAR: Begge deler er riktig. I lærernes arbeidstidsavtale, SFS 2213 – del 6 om livsfasetiltak, finner du at lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil seks prosent fra første skoleårets begynnelse det første yrkesåret etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. Denne reduksjonen er det viktig at du som nyutdanna får, uavhengig av om skolen makter å gi deg veiledning eller ikke. Dette nedslaget er tenkt til å lette arbeidsbyrden det første yrkesåret når alt er nytt og det er ekstra mye å sette seg inn i. Det ikke å gi seks prosent redusert undervisning første arbeidsår, er tariffstridig.

Uavhengig av det som står i lærernes arbeidstidsavtale, har Stortinget gjennom flere vedtak fra 2009 slått fast at alle nyutdanna nytilsatte lærere skal få veiledning. Denne veiledninga skal gis de to første yrkesårene etter endt utdanning. Dessverre står det ikke noe i avtalen, Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole, om omfang og organisering av veiledninga. Men du har altså krav på veiledning de to første yrkesårene.

Bodil Gullseth

Print Friendly, PDF & Email