[November 2020] I de siste årene føler jeg at det forventes at jeg skal være på alerten og svare på både oppringninger og meldinger døgnet rundt. Er dette riktig, må jeg være tilgjengelig «24/7»?

Lærer

SVAR: Selvfølgelig ikke. Din arbeidsuke skal ikke overstige 43 timer i uka. Dette er regulert gjennom lærernes arbeidstidsavtale. Hvor tilgjengelige vi gjør oss, kan sikkert variere mye fra lærer til lærer. Her er det lurt at kollegiet diskuterer noen rammer for hvor tilgjengelige dere skal være. Det kan noen steder være aktuelt med både minimums- og maksimumsgrenser.

Bodil Gullseth

Print Friendly, PDF & Email