[April 2016] Hvor finner jeg opplysningene om særaldersgrense for gymlærere?

Snart pensjonist

SVAR: Det finner du i heftet om særaldergrensene i staten, du kan google det eller gå inn på regjeringens sider. På side 22 finner du følgende: «Lærer som i det vesentlige har kroppsøving som fag eller bare har kompetanse i dette fag har 65 års aldersgrense.» Det betyr at dersom du oppfyller dette kravet, og samtidig har jobbet så lenge at din alder pluss tjenestetid utgjør 85 år, så kan du gå av tre år før du fyller 65 år. Alle med særaldersgrense kan gjøre det.

Gunnvor Sen

Print Friendly, PDF & Email