[September 2017] På min skole har rektor redusert tillitsvalgtressursen med cirka en prosent for å tilpasse fag og timefordelingen til meg og den tillitsvalgte fra UDF. Dette synes vi er urettferdig. Vi har ikke drøftet dette med rektor, men bare fått beskjed om dette fra avdelingsleder. Er det noe vi kan gjøre for å motvirke denne reduksjonen?

Sint tillitsvalgt

SVAR: Vi kan nok ikke gjøre noe fra sentralt hold. Dette fordi ressurs til tillitsvalgt på skolen ikke er regulert av sentrale bestemmelser, det vil si at det står ingenting i hovedavtalen om det. Slike ressurser er rett og slett overlatt til de lokale parter å bestemme.

Det er derfor kommunene/fylkeskommunene selv som velger hvor stor ressurs man skal ha på arbeidsplassen. De fleste har faste rammer for det, noe jeg antar din fylkeskommune også har. Du bør derfor etterspørre den lokale bestemmelsen og se hva som står der. Dersom din skole ikke følger den lokale avtalen, så er det din HTV som må ta det opp med fylkeskommunen. Og siden det også rammer Utdanningsforbundets tillitsvalgt, så er det bare til å alliere seg med vedkommende, både på skolen og på fylkesnivå.

Gunnvor Sen

Print Friendly, PDF & Email