[Desember 2019] Leste på nett at min skole lyser ut to vikariater. Dette var et lite sjokk for meg, siden jeg som tillitsvalgt ikke har hørt et pip om dette i medbestemmelsesmøter. Kan skoleledelsen gjøre dette?

Tillitsvalgt

SVAR: Her har skoleledelsen brutt hovedavtalen § 3–1 d): «Arbeidsgiver skal, så tidlig som mulig, informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om:

  • Ledige og nyopprettede stillinger
  • Prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater.»

Det er ikke så tidlig som mulig, når du leser det i lokalavisa eller på nett! Dette må du påpeke å få med i neste referat fra medbestemmelsesmøte. Videre er det viktig at du som tillitsvalgt hektes på og er en del av resten av prosessen rundt ansettelsene. Du skal, som minimum, ha søkerliste, delta i utvelgelser til intervju og ha rett til å uttale deg om tilsettinga. Aller helst skal du også ha muligheten til å være med på intervju. Her kan det være lokale avtaler om hvilke tillitsvalgte som deltar under hvilke intervju. Dette må du sjekke opp. Det kan være lurt å se på slike avtaler i «fredstid» og sørge for å styrke dine rettigheter som tillitsvalgt for Skolenes landsforbund, om ikke dette er ivaretatt.

Bodil Gullseth

Print Friendly, PDF & Email