Faglig påfyll om aktivitetsplikten 

Partnerskap mot mobbing inviterer til faglig forum – denne gangen digitalt. Tema: Aktivitetsplikt – nå også i barnehagen. Hva kan vi lære av erfaringene i skolen?

14. januar 2021

Runar Nørstad

Som lærer har man en aktivitetsplikt som skal sikre at alle elever har et trygt og godt psykososialt miljø, jamfør §9A-4 i opplæringsloven. (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom 15 organisasjoner med bredt nedslagsfelt og ulike målgrupper innen oppvekst-, utdanning- og helsesektoren. Også regjeringen er med. Alle arbeider for å gi barn og unge et godt oppvekst- og læringsmiljø. Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing!

Onsdag 3. februar klokken 11.00 til 13.30, inviterer partnerskapet til nytt faglig forum.

Programmet er så godt som klart og temaet denne gangen er:

Aktivitetsplikt – nå også i barnehagen. Hva kan vi lære av erfaringene i skolen?

Per i dag, er dette programmet:

  • Hva innebærer aktivitetsplikten i barnehagen? – Arve Bjørndahl, Utdanningsdirektoratet
  • Hvordan jobbe med aktivitetsplikt i barnehagen? – Kristine Rishaug, Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
  • Fylkesmannens vurderinger i 9A-saker – Miriam J. Ekra, Fylkesmannen i Agder
  • Lansering av videltar.no – Frida Anine Hagen, nestleder i Elevorganisasjonen
  • Samtale med aktuelle gjester – hva kan barnehagene lære av skolene for en vellykket implementering av aktivitetsplikten?
  • Oppsummering av Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet

Påmeldingsfrist: Mandag 1. februar kl. 12.00. Det er gratis å delta.

MELD DEG PÅ HER!

Link til arrangementet vil bli sendt på e-post i forkant.

Skolenes landsforbund er med i Partnerskap mot mobbing. Hensikten med partnerskapet er å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.

– Skolenes landsforbund er spesielt opptatt av forebyggende tiltak gjennom tillit og relasjonsbygging mellom skolens personale og elevene. For at våre medlemmer skal kunne være de trygge voksne i skolehverdagen, vil vi fortsette å informere og finne løsninger på de utfordringene som dukker opp i forhold til arbeidsmiljøloven og opplæringslovens § 9A. Dette gjøres blant annet på kursing av tillitsvalgte, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker som representerer Skolenes landsforbund i Partnerskap mot mobbing.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen