(Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Skolenes landsforbund Nordland slår alarm. Vi er svært bekymret for utviklingen i skole-Norge, og ber regjeringen følge opp skolene slik at de igjen kan friskmeldes. 

I et innlegg nylig kunne vi lese følgende fra skoleleder, Vidar Halvorsen: «Et bilde av dette kan være at skolen ligner mer og mer på en behandlingsinstitusjon. Det kreves tettere oppfølging av enkeltelever der en økende andel sliter mer med sin livssituasjon enn med lærevansker. Kravene øker fra to sider. Naturlig nok fra foreldre, men også fra myndigheter gjennom rettighetskrav og krav til dokumentasjon. Dette krever økt bemanning og mer kompetanse på et større fagfelt enn det skolen tradisjonelt har hatt.»

Skolenes landsforbund Nordland er meget bekymret for utviklingen i skole-Norge. Dersom våre grunnskoler og videregående skoler utvikler seg slik Halvorsen påstår, er det god grunn til å slå alarm. Barn og unge går da på skoler som ligner mer og mer på behandlingsinstitusjoner.

Skolenes landsforbund ber regjeringen øyeblikkelig ta grep og følge opp skolene slik at de igjen kan friskmeldes. Det er undervisning som er lærernes hovedoppgave, ikke behandling av barn og unge. Psykiske helseplager blant barn og unge er dessverre et økende problem. Derfor vil vi ha flere helsesøster og et styrket skolehelsetilbud. En god skolehelsetjeneste bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen. Det kan forebygge frafall og forebygge helseproblemer senere i livet (prinsipp- og handlingsprogram 2017 – 2021 SL).

Regjeringen må påse at vedtatt lærertetthet følges opp i skolene, slik at det ikke benyttes tolærersystem i noen timer, for fortsatt å forsvare elevgrupper på 30. Skolenes landsforbund Nordland krever tid, hjelp og kompetanse til å hjelpe elever som sliter med sin livssituasjon.

Fauske 9. mai 2019

Representantskapsmøte

Skolenes landsforbund Nordland

Print Friendly, PDF & Email