Arbeidstidsavtalen

 Hovedavtalen (HA)

Hovedtariffavtalen

Enkelte utdrag fra tariffbestemmelser: