Årsmøte med hjelp av Skype

Rundt omkring i landet avholdes nå årsmøter i de lokale foreningene i Skolenes landsforbund. Torsdag 14 mars ble det avholdt årsmøte i foreningen Vesterålen/Lofoten i Nordland. Lokallaget har 61 medlemmer hvorav 17 av disse medlemmene er boende på øya Værøy ute i havgapet. Det er både dyrt og kostbart for enkeltmedlemmer å reise for å delta på årsmøtet.  Hva gjør man da?

Rundt omkring i landet avholdes nå årsmøter i de lokale foreningene i Skolenes landsforbund. Torsdag 14 mars ble det avholdt årsmøte i foreningen Vesterålen/Lofoten i Nordland. Lokallaget har 61 medlemmer hvorav 17 av disse medlemmene er boende på øya Værøy ute i havgapet. Det er både dyrt og kostbart for enkeltmedlemmer å reise for å delta på årsmøtet. Uavhengig om årsmøtet ville blitt avholdt på Værøy eller i Vesterålen/Lofoten. Hva gjør man da?

Årsmøtet ble avholdt på Stokmarknes skole, med skypeforbindelse til lokalklubben på Værøy. En fantastisk mulighet og et vel gjennomført årsmøte kan man si. Hele 15 av medlemmene på Værøy var samlet. På Stokmarknes møtte 10 medlemmer. Noen meldte forfall av naturlige årsaker; slik som Trinn II kurs hos SL sentralt! Gjennom denne organiseringen oppnådde lokalforeningen å få stor deltagelse på årsmøtet og ikke minst å være beslutningsdyktig.

Årsmøtet inneholdt vanlige årsmøtesaker samt en liten kursdel der fylkesleder i Nordland, Anne Lise Solbakk, fortalte om Skolenes landsforbund sin historie og organisering.

Hjørdis Nilsen ble gjenvalgt til lokallagsleder for foreningen.

Skolenes landsforbund Nordland og forening Vesterålen/Lofoten oppfordrer alle andre fylkeslag og lokalforeninger til mer aktivt å ta i bruk de digitale hjelpemidlene vi har rundt oss i hverdagen. Å være fremtidsrettet å se og utnytte alle de muligheter som finnes rundt oss, vil gi stor aktivitet og engasjement blant nye og gamle medlemmer.

Print Friendly, PDF & Email