Verneombud 2017-11-08T09:50:41+00:00

 

VERNEOMBUD

Verneombud for rektor

[September 2013] Hvem er det som er rektor sitt verneombud på en videregående skole, er dette opplæringssjefen eller Hovedverneombudet på en skole?

Hilsen verneombudet

SVAR: Hovedverneombudet er ombud for absolutt alle på arbeidsplassen. Men siden rektor er arbeidsgivers representant på skolen, kan han ikke velges som verneombud selv, og han har heller ikke stemmerett når verneombudet skal velges, jf. Arbeidsmiljølovens forskrifter, § 3-2 (kapittel 6 i ny Arbeidsmiljølov).

Gunnvor Sen

 

Hvem velger verneombud?

[Juni 2013] Er det slik at verneombudet skal velges fra den organisasjonen med flest medlemmer på ei avdeling (skole)?

SL-medlem

SVAR: I utgangspunktet er det slik at verneombudet skal velges ved flertallsvalg. Hvis en fagforening da har flertallet av arbeidstakerne, så er det vanlig at den fagforeningen bare peker ut en av «sine». Hvis fagforeningen ikke har flertall, må man selvsagt gå sammen med andre og peke ut noen. (Jeg skriver «peke ut», for å velge noen er bare aktuelt hvis det er flere kandidater og det ikke er noen fagforening som har flertall aleine.)

Ofte er det ingen i den største fagforeningen som er interessert i å være verneombud. Da er det selvsagt ingenting i veien for at man velger eller peker ut hvem som helst ellers i kollegiet. SL har for eksempel mange verneombud rundt omkring, selv om de sjelden er den største foreningen!

Hvis fagforeningene ikke blir enige om hvem som skal være verneombud, eller ingen ønsker det, slik at det er umulig å få fram en kandidat, så er det opp til arbeidsgiver å peke ut noen. Arbeidsgiver er faktisk pliktig til det, for alle virksomheter over 10 ansatte er pålagt å ha verneombud, og der det er naturlig, skal hver avdeling ha et ombud. Men det er veldig dumt hvis det overlates til arbeidsgiver å bestemme hvem som skal bekle dette viktige vervet! Derfor bør dere bestrebe dere på å finne noen som er villig til å ta jobben. Lykke til!

Gunnvor Sen

 

Spørsmålene – og svarene – er kategorisert under følgende temaer: