Utdanningsstipend

Utdanningsstipend 2018-02-15T10:48:15+00:00

Medlem på statlig avtaleverk? → Gå til LO Stat 

Utdanningsstipend for SL-medlemmer gis på bakgrunn av søknad og skal støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmene.

Du kan søke stipend om du har planer om:

 • helårsstudium på hel- eller deltid ved universitet, høgskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole, eller tilsvarende i voksenopplæringens regi.
 • utdanning av kortere varighet til etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du er i
 • omskolering til annet yrke
 • opplæring etter opplæringslovens § 3-5
 • studiepoengkurs

Retningslinjer for søknad:

 • Det kreves ett års fullt betalende medlemskap
 • Stipendet er beregnet på medlemmer i jobb som tar etter/videreutdanning i sin fritid
 • Studentmedlemmer omfattes ikke av ordningen
 • Søknad må sendes inn i løpet av studiet
 • Stipend kan tildeles søker kun en gang hvert kalenderår
 • Kvitteringer, tilsvarende stipendet, skal sendes inn etter beskjed om tildeling
 • Utgifter til PC eller annet datautstyr dekkes ikke
 • Ekstra bo- og reiseutgifter kan dekkes i spesielle tilfeller
 • Størrelsen på stipendiet er til enhver tid avhengig av antall søkere og tilgjengelige midler

Søknadsfrister: 1. november og 1. mai hvert år

 

Søknadsskjema

Søknader om SLs utdanningsstipend sendes digitalt på skjemaet under. Du vil få en kopi av søknaden til den epostadressen du oppgir i søknaden.

Medlemmer som jobber på statlig avtaleverk har en egen stipendordning og skal søke om stipend via LO Stat.

Alle felt merket med * må fylles ut

Personopplysninger

Fornavn: *

Etternavn: *

Fødselsnummer: *

Privatadresse: *

Postnummer og -sted: *

Mobiltelefon: *

Epostadresse: *

Bankkontonummer: *

Er du tildelt stipend fra SL tidligere? *

JaNei

Arbeidsforhold

Stilling: *

Arbeidsplass: *

Postnummer og -sted: *

Telefon, arbeid: *

Om studiet

Utdanning: *

Utdypende informasjon *

Utdanningens lengde: *

Tidsrom: *

Utdanningsinstitusjon: *

Utdanningssted: *

Økonomi

Semester-/kursavgifter:

Eksamensavgifter:

Materiell:

Andre kostnader:

Sum, kostnader: *

Stipendbeløp det søkes om: *

Kryss av som bekreftelse på at du har lest retningslinjer for stipendordningen over *