KS

KS 2018-05-02T14:13:13+00:00

Arbeidstidsavtalen

 Hovedavtalen (HA)

Hovedtariffavtalen

Enkelte utdrag fra tariffbestemmelser:

Sentrale forbundsvise særavtaler (SFS)

 Sentrale generelle særavtaler (SGS)

 

Pensjonistavlønning for lærere

Pensjonister med pensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) kan jobbe for privat arbeidsgiver og likevel beholde hele pensjonen. Jobber man for offentlig arbeidsgiver, blir man heller ikke trukket, hvis man betales med den spesielle ”pensjonistavlønningen”.

Timesatsen for pensjonistavlønning er 196 kroner fra 1. januar 2017 og reguleres i samsvar med reguleringen i staten.

Gjelder godtgjøringen undervisningsarbeid, omregnes satsen etter denne formelen:

Timesats x 1400 : Årsramme

Lærere som mottar pensjonistlønn, skal ikke meldes inn i SPK.

Se ellers KS-rundskriv B-6/2005 som omtaler dette.

Privacy Policy Settings