Trøndelag

Trøndelag 2018-04-19T12:01:29+00:00

Trøndelag fylkeslag

Leder

Aud Hilde Aasen
Sveberg skole
Telefon: 992 61 716
sltrondelag@skolenes.no

 

Nestleder

Sveinung Gundersen
Guri Kunna vgs.
Telefon: 951 55 480
sltrondelag@skolenes.no

Kasserer

Kjell Gunnar Vassdal
Tiller vgs.
Telefon: 410 45 389
sltrondelag@skolenes.no

HTV Trøndelag fylkeskommune (tidligere Nord-Trøndelag)

Robert Storholmen
Verdal vgs.
Telefon 483 60 657
robert.storholmen@ntfk.no

HTV Trøndelag fylkeskommune (tidligere Sør-Trøndelag)

Rigmor Bjerche
Heimdal vgs.
Telefon: 913 82 984
rigmor.bjerche@stfk.no

SL Forening Trondheim

Leder:
Helge Rønsåsbjørg
Steinerskolen i Trondheim
Telefon: 922 09 055
helge.ronsasbjorg@steinerskolen.no

HTV Trondheim kommune

Astrid T. Kjelsnes
Telefon: 920 14 054
astrid@kjelsnes.com

SL Forening Røros

Leder:
Hans S. J. Wendelbo
Røros vgs.
Telefon: 995 36 457
hanwe@trondelagfylke.no