Troms

Troms 2017-08-31T13:02:21+00:00

Troms fylkeslag

Leder:
Henning Hansen
Eidebakken skole
Lyngseidet
Telefon: 971 04 436
Epost: henning.hansen@lyngen.kommune.no
henning.sl@hotmail.com

 

HTV Troms fylkeskommune

Klaus Magnus Berg Hansen
Besøksadresse: Fylkeshuset i Tromsø
Kvadraten Rom 10.404
9276 Tromsø
Telefon: 986 72 563
Epost: klaus.magnus.berg.hansen@tromsfylke.no

 

SL Forening Harstad omegn

Leder:
Frode Bygdnes
Stangnes vgs.
Telefon: 975 34 982
Epost: bygdnes@online.no

 

SL Forening Tromsø

Leder:
Jan Vidar Kristiansen
Epost: vkristi@online.no
Telefon: 901 94 923

HTV Tromsø kommune:
Tove Ramberg Hunstad
Epost: tove.ramberg.hunstad@tromso.kommune.no
Telefon: 916 44 883

 

SL Forening Nord-Troms

Leder:
Ellinor Lillevik
Lenangen skole
Epost: ellinor.lillevik@lyngen.kommune.no
Telefon: 400 28 590