Østfold

Østfold 2017-03-09T09:17:15+00:00

Østfold fylkeslag

Leder:
Jon Oddvar Holthe
Borg vgs.
Telefon: 952 75 133
Epost: slostfold@skolenes.no
jonhol5@ostfoldfk.no

 

 

Nestleder:
Evy Kristensen
Kjølberg barneskole
Telefon: 413 48 743
Epost: evkr@fredrikstad.kommune.no

 

 

Kasserer:
Siv Tangen
Frederik II videregående skole
Telefon: 482 68 023
Epost: sivtan@ostfoldfk.no

 

 

HTV Østfold fylkeskommune

Jon Oddvar Holthe
Se kontaktinfo over

 

HTV Fredrikstad kommune

Evy Kristensen
Kjølberg barneskole
Telefon: 413 48 743
Epost: evkr@fredrikstad.kommune.no

 

HTV Sarpsborg kommune

Petur Halldorsson
Kruseløkka ungdomsskole
Sarpsborg
Telefon: 69 12 36 30/480 73 472
Epost: peturhalldors@hotmail.com