Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag 2017-06-08T10:33:13+00:00

Nord-Trøndelag fylkeslag

Leder:
John Arve Forbord
DPS Stjørdal
Telefon: 411 69 295
Epost: j.a.f.65@outlook.com
Epost: slnord-trondelag@skolenes.no

 

HTV Nord-Trøndelag fylkeskommune

Robert Storholmen
Verdal vgs.
Telefon 483 60 657
Epost: robert.storholmen@ntfk.no